Ny evaluering af Byg Op viser, at samspillet mellem fysiske forandringer og sociale indsatser virker. Kombinationen kan være med til at forandre udsatte boligområder positivt ved at sænke arbejdsløsheden, skabe øget tryghed og ejerskab. Evalueringens konklusioner kan læses af alle, som er nysgerrige på, hvordan man kan gennemføre succesrige bygge- og renoveringsprojekter og samtidig tage et socialt ansvar – offentligt, kommunalt og privat.

Byg Ops erfaringer, som beskrives i evalueringen, peger på to bærende faktorer for, at samspillet lykkes:
 1. Der skal afsættes konkrete ressourcer til at klæde boligforeningerne og de udbudstagende entreprenørfirmaer på til at prioritere og arbejde aktivt med sociale partnerskabsaftaler.

2. Der skal afsættes ressourcer til en lokal indsats i selve boligområderne for at matchet mellem beboere, byggeri og beskæftigelse lykkes – det forkorter vejen til både beboerne, entreprenørfirmaerne og lokale samarbejdspartnere.

Byg Op har eksisteret siden 2012 som bydækkende udviklingsprojekt under Det Boligsociale Fællessekretariat. I løbet af de sidste tre år har Byg Op været med til at skabe lokale job og praktikpladser i udsatte boligområder i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter i den almene boligsektor. Afsættet for Byg Ops arbejde har været at få boligforeningerne til at arbejde aktivt med sociale partnerskabsaftaler i byggesagerne. Med evalueringen håber vi at inspirere til, at brugen af partnerskabsaftaler bliver endnu mere udbredt, så fysiske og sociale indsatser fremover tænkes sammen. I evalueringen kan du læse vores uddybende perspektiver på, hvorfor vi ser netop de to ovenstående faktorer som grundstenene for at lykkes.

Se / download evalueringsrapporten eller læs den herunder: