Da Projekt Sundhedscafeerne udløber med årets udgang, betyder det, at Helle Dybdal Jensen efter godt 7 års ansættelse stopper i sin stilling i Det Boligsociale Fællessekretariat. Der vil derfor være mulighed for at sige farvel til Helle mandag den 18. december kl. 15 på Det Boligsociale Fællessekretariat. Vi håber, kolleger og samarbejdspartnere vil komme forbi for at hilse på.

Af hensyn til det praktiske vil vi bede jer tilmelde jer, hvis I kommer forbi – dette kan gøre nederst på siden.

Helle har været ansat som projektleder af Projekt Sundhedscafeerne i Viby Syd, Gellerup-Toveshøj, Bispehaven, Herredsvang og Trige i perioden 2010-13, og i 2014-17 som del af de boligsociale helhedsplaner i Herredsvang, Trige, Frydenlund og Vandtårnsområdet.

 

Projekt Sundhedscafeerne

Projektejerskabet for Projekt Sundhedscafeerne har ligget ved Det Boligsociale Fællessekretariat i samarbejde med boligforeningerne og Magistraten for sundhed og Omsorg (MSO). I løbet af de syv års sundhedsindsats har alle parter haft et fælles ønske om at udvikle metoder til at øge lighed i sundhed mellem socialt udsatte boligområder og det øvrige Aarhus.

Som konkrete og synlige aktiviteter er relevansen af konceptet ”sundhedscafeer” blevet udviklet og afprøvet. Det har ført til, at der fra 1. januar 2018 fortsat er sundhedscafeer i Herredsvang og Viby Syd i samarbejde med MSO. Ligeledes har MSO Folkesundhed Aarhus anvendt samarbejdet til at udvikle deres kendskab og metodemæssige tilgang til sundhedsarbejde i udsatte boligområder gennem ”Fællesskabsagenter” – en ressourcebåret aktivitet med fokus på ildsjæle.

Først og fremmest har projekterne opdyrket og udviklet samarbejdet mellem det boligsociale arbejde i Aarhus og MSO. Hvor udgangspunktet før 2010 var enkelte ad hoc og personbårne samarbejder, er der i dag opbygget et tværsektorielt samarbejde på såvel overordnet som udførende niveau. Det er et samarbejde, der fortsat har behov for udvikling, hvilket MSO har involveret sig i Herredsvang, Frydenlund/Vandtårnsområdet og Viby Syd.

 

Også projektleder for Mænds Mødesteder

Udover ”Projekt sundhedscafeerne” har Helle været projektleder for Mænds Mødesteder i Aarhus (Herredsvang, Trige, Frydenlund og Vandtårnsområdet i perioden 2015-17) – et partnerskab med Forum for Mænds Sundhed. Hver af de fire boligsociale helhedsplaner sagde ja til at være med til at igangsætte et Mænds Mødested. Drivkraften for at gå ind i projektet har været at sætte mere fokus på mænds trivsel og mænds involvering i de lokale aktiviteter. Ved projektets afslutning er tre mødesteder levedygtige med støtte fra den enkelte helhedsplan, og Det Boligsociale Fællessekretariat er ved at lægge sidste hånd på et inspirationsskrift på baggrund af erfaringerne i projektperioden.

 

Tilmelding

Af hensyn til det praktiske beder vi jer tilmelde jer, hvis I vil være med til at sige farvel til helle den 18. december kl. 15.00.