180 medarbejdere, beboerdemokrater og frivillige mødtes til konferencen Stærke Fællesskaber i udsatte boligområder. Det var Bestyrelsen for Boligsociale Helhedsplaner, der består af repræsentanter fra Aarhus Kommune og BL’s 5. kreds, der indbød til konferencen.

 

Hovedtalerne var Annika Agger, lektor med speciale i borgerinddragelse på RUC og Aydin Soei, sociolog og forfatter. Annika Agger fokuserede i sit oplæg på hvorfor det er vigtigt at arbejde med fællesskaber, på tværs af beboere, beboerdemokrater, frivillige, kommunale og private aktører. Mens Aydin Soei tog udgangspunkt i social pejling, hvor han gennemgik perspektiver fra det første studie herhjemme, der undersøger risikoadfærden og holdningerne til skole og uddannelse blandt børn og unge, som bor i et udsat boligområde.

 

Der var også lokale eksempler på stærke fællesskaber i form af inspirationsoplæg fra DIF Get2Sport og Bispehavens frivillige initiativ ”Vi taler dansk”.

 


Nils Thylander, der er ansat i den boligsociale helhedsplan i Bispehaven havde valgt at deltage fordi temaet er meget relevant i forhold til hans arbejdsområde. Nils Thylander mener de stærke fællesskaber er altafgørende for at skabe noget i liv i områderne: ”Fællesskaberne får folk til at mødes på tværs af etnicitet, uddannelse, interesser og så videre. Så de her fællesskaber gør, at man møder nogle andre mennesker, end dem man plejer at møde – og det er godt.”

 

Det er en planen at afholde en årlig konference i Aarhus, der sætter fokus på udfordringer og løsninger i de udsatte boligområder i Aarhus.

 

Se programmet for konferencen.

 

Se slides fra konferencen.