Udviklingsprojekter

Bydækkende udviklingsprojekter

De bydækkende udviklingsprojekter er Det Boligsociale Fællessekretariats eksperimenterende og udviklende tiltag. Formålet er at afprøve metoder, som efterfølgende kan implementeres i det boligsociale arbejde. De enkelte projekter spænder bredt, men fælles for dem er, at deres formål er at skabe viden og erfaring til gavn for de udsatte boligområder. Ved at udforske indsatsområder, der ikke er afprøvet før ind i en Aarhusiansk boligsocial kontekst, kan vi skabe nye platforme for udvikling og skabe tiltag, der bliver selvbårne. Udgangspunktet for vores bydækkende udviklingsprojekter er, at de med tiden enten bliver selvfinansierende eller overtages af en boligsocial helhedsplan.

De bydækkende udviklingsprojekter giver os også muligheden for at løfte større projekter, der går på tværs af boligområder i Aarhus, som ville være svære at løfte for et enkelt boligområder. Det gælder eksempelvis Byg Op, hvor der skal en vis volumen og et længere tidsforløb til for at kunne opbygge et ordentligt erfaringsgrundlag.

Vi tænker også visse undersøgelser og analyser som bydækkende udviklingsprojekter. Formålet er her er at generere viden, som vi kan bruge til at sætte fokus på en større tematik. En sådan undersøgelse eller analyse kan også være første skridt mod en indsats, hvor nye metoder kan afprøves.

Læs om de enkelte bydækkende udviklingsprojekter herunder:

Share This