Byg Op

Byg Op skaber lokale job og praktikpladser i forbindelse­ med bygge- og renoverings­projekter i de almene bolig­foreninger i Aarhus. Vi tilbyder at være med fra start og være binde­leddet mellem bygherre, entreprenører og beboere.

 

Hvorfor skal vi bygge – sammen?

Det skal vi for at sikre den højeste grad af beboerengagement og ejerskab for byggesagen – og for boligområdet.

Med de rigtige værktøjer kan en byggesag ikke bare løfte et boligområde gennem fysiske for­andringer – den kan samtidig være en åbning til at yde en ekstra social indsats. Og det giver rigtig god mening.

Konkret kan bygge- og renoveringsprojekter være med til at skabe nye beskæftigelses­muligheder for områdets beboere i form af praktikpladser og andre former for job og uddannelse. Udover at gøre en håndgribelig forskel i enkeltpersoners liv er det med til at løfte boligområdet som hele.

Det styrker dialogen mellem beboere og ansatte på byggesagen, forebygger hærværk og tyveri på byggepladsen og skaber positive historier at bygge videre på.

 

Hvordan kan vi bygge – sammen?

Netop det spørgsmål hjælper Byg Op med at besvare.

Byg Op er sat i verden for at skabe den bedste synergieffekt mellem bygge- og renoverings­projekter i Aarhus’ almene boligforeninger og foreningernes ­beboere. Vi hjælper med at se muligheder og skabe et match mellem beboere, beskæftigelse og byggeri.

Byg Op er et bydækkende tilbud under Det Boligsociale ­Fællessekretariat – og vi tilbyder at være med fra start. Vi kan hjælpe med råd og vej­ledning i forhold til, hvordan sociale partnerskabsaftaler tænkes ind ­allerede i udbuddet, og vi kan hjælpe med at omsætte aftalerne til reelle beskæftigelses­muligheder.

Vores erfaring er, at det er afgørende at være tilstede i boligområdet, når en byggesag starter op – både for beboere, der ønsker hjælp til beskæftigelse, og for entreprenørerne, der ønsker hjælp til at se mulighederne.

Vi tilbyder at være der!

Kontakt

Anette Nitschke

Anette Nitschke

Projektleder

26 24 03 63

Maria Aagaard Jensen

Maria Aagaard Jensen

Projektkoordinator

31 35 36 39

Renoveringer i samspil med Byg Op

Share This