Nyheder om beskæftigelse

Årsskrift 2016

Til vores nytårskur offentliggjorde vi vores Årsskrift for 2016, hvor vi både ser bagud men især fremad mod 2017. Årsskriftet kan læse her som PDF eller...

Ny rapport: Byfornyelse med lokal jobskabelse i udsatte boligområder

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har udgivet rapporten Byg Dem Op, som udover det nærtbeslægtede navn også deler mange af de samme erfaringer, som gør sig gældende i det daglige arbejde i Byg Op. Med rapporten ønsker ministeriet at inspirere aktører på...

Helt til tops i byggebranchen

”Typisk monterer jeg bjælker, søjler og kryds der skal hold bygningen i balance,” fortæller 20-årige Ahmad Said fra Gellerup. Han er i fuld gang med at bygge hotel i centrum af Aarhus. Indtil videre har han arbejdet i syv måneder på Wakeup-hotellet ved siden af Bruuns...

Hvordan sætter vi mennesker før mursten?

Den 20. og 21. maj afholdte Domea årskonference for knapt 400 hovedorganisationsmedlemmer og afdelingsbestyrelsesformænd. I den sammenhæng var Byg Op inviteret til at tale under overskriften ’Socialt ansvar ved renovering og nybyggeri’. Udsagnet ’at sætte mennesker...

Rapporter og materialer om Byg Op

 

Byg Op mappen
Byg Op mappen med information om hele projektet og dets relevans for jer.
Læs den her eller se den som PDF:

 

Byg Op evaluering
Evaluering fra ultimo 2015 af Byg Op viser, at samspillet mellem fysiske forandringer og sociale indsatser virker. Kombinationen kan være med til at forandre udsatte boligområder positivt ved at sænke arbejdsløsheden, skabe øget tryghed og ejerskab.
Læs den her eller se den som PDF:

Kontakt

Anette Nitschke

Anette Nitschke

Projektleder for Byg Op

26 24 03 63

Maria Aagaard Jensen

Maria Aagaard Jensen

Projektkoordinator for Byg Op

31 35 36 39

Share This