Vi kan hjælpe

Vi åbner gerne døre

Byg Op tilbyder at være det koordinerende led mellem bygherre, entreprenører og områdets beboere.

Det betyder for eksempel, at vi rigtig gerne hjælper med, at:

Etablere sociale partnerskabsaftaler

Når kontrakten er underskrevet, hjælper vi gerne med at udforme den aftaletekst, som partnerskabet skal stå på, og – ikke mindst – med at gennemføre det aftalte undervejs i byggesagen. Det betyder for eksempel, at vi kan være ansvarlige for at indkalde til og afholde opfølgnings­møder, hvor entreprenør og underentreprenører kan fremlægge mulige job- og uddannelses­åbninger, blive præsenteret for aktuelle kandidater fra boligområdet og evaluere igangværende beskæftigelsesforløb med beboere.

Matche beboere og beskæftigelse

Vi bidrager gerne til at sprede budskabet om job- og uddannelsesåbninger i forbindelse med byggeriet til boligområdets beboere. Og vi tilbyder også at afklare, matche og følge op på de beboere, som henvender sig med ønske om at få arbejde. Vores arbejde sker selvfølgelig i tæt samarbejde med det netværk, som i forvejen eksisterer i boligområdet, blandt andre boligsociale medarbejdere, afdelingsbestyrelser, skole- og klub­medarbejdere og fritidsjobkonsulenter.

Bygge bro til beskæftigelses- og uddannelsessystem

Flere af de beboere, som henvender sig, vil være på overførselsindkomst og dermed omfattet af gældende regler på beskæftigelsesområdet. Det giver mulighed for forskellige aktiveringsforløb, for eksempel virksomhedspraktik og løntilskud. Vi stiller vores viden om de lovgivningsmæssige rammer og muligheder til rådighed og varetager gerne dialogen til relevante myndighedspersoner. Og vi hjælper naturligvis også med at udfylde aktuelle blanketter. På samme vis tilbyder vi at være brobyggere til uddannelsessystemet.

 

Kontakt

Anette Nitschke

Anette Nitschke

Projektleder for Byg Op

26 24 03 63

Maria Aagaard Jensen

Maria Aagaard Jensen

Projektkoordinator for Byg Op

31 35 36 39

Renoveringer i samspil med Byg Op

Share This