I hvert af boligområderne Trige, Vandtårnsområdet, Frydenlund og Herredsvang blev der i 2015 etableret et Mænds Mødested. Hvert mødested skal skabe rammer, hvor mænd organiserer aktiviteter, de laver sammen og lærer af hinanden skulder-ved-skulder. Projektet er et samarbejde mellem de boligsociale helhedsplaner i områderne og Forum for Mænds sundhed via Det Boligsociale Fællessekretariat.

Det enkelte Mænds Mødested er åbent for alle voksne lokale mænd, der er interesseret i aktiviteter sammen med andre mænd. Det er non-profit og ikke-kommercielle mødesteder, der er tilgængelige for alle mænd og deres primære formål er at skabe et trygt og venligt miljø, hvor mænd kan være sammen om meningsfulde projekter i deres eget tempo sammen med andre mænd.

Mænds Mødesteder i Aarhus er en del af Netværk for Mænds Mødesteder og hviler på de vedtagne grundregler herfor.

I 2015-17 er der projektstøtte via midler fra Sundhedsministeriets Partnerskabspulje Sundere Liv for Alle i partnerskab med Forum for Mænds sundhed. Der er ansat en projektleder samt to projektmedarbejdere i projektperioden til etablering og forankring af mødestederne. Desuden vil der i perioden være fokus på erfaringsopsamling omkring mænd og sundhed. Projektledelsen varetages af Det Boligsociale Fællessekretariat.

Ideen til Mænds Mødesteder og grundreglerne er inspireret af Men’s Shed i Australien og Irland, hvor der fra 1996 og frem indtil nu er grundlagt over 1200 mødesteder. Se mere på mensshed.org og www.menssheds.ie. Erfaringer herfra viser bl.a., at mænd kan noget særligt, når de er sammen – herunder at bidrage til egen og hinandens sundhed og trivsel.

Erfaringerne fra Australien og Irland er, at Mens Shed:

  • Ikke er en service for mænd, men aktiviteter organiseret af mænd
  • Ikke er formelle oplæringsprogrammer, men at mændene kan få ny viden og færdigheder af hinanden
  • Ikke er en sportsklub, men at der er muligheder for, at mændene organiserer sportsaktiviteter sammen
  • Ikke er sundhedstilbud, men at der er muligheder for, at mændenes sundhed og trivsel øges

Oversat citat fra The Men’s Shed Movement 2015 – red. Barry Golding

Kontakt

Jakob Kristensen

Jakob Kristensen

Projektmedarbejder for Mænds Mødesteder i Frydenlund og Vandtårnsområdet

24 21 07 18

Share This