Sundhedscafeerne

Ulighed i sundhed

Mange beboere har ikke nok viden om sundhed og helbred, og mange mangler støtte og vejledning til at vælge et sundere liv til gavn for dem selv og deres familie. Sundhedscafeerne skaber sundhed i øjenhøjde, dels ved at beboerne får vejledning i, hvorvidt det er relevant at opsøge eksisterende tilbud i sundhedsvæsenet, og hvor disse findes; de får mere viden om egen sundhed og dels får mulighed for nogle sunde og billige aktiviteter i boligområdet som f.eks. zumba og madlavning. På den måde kan Sundhedscafeerne, udover at øge folkesundheden også være med til at skabe et stærkere fællesskab i boligområderne. Og når der er velfungerende fællesskaber, er der som regel også velfungerende boligområder. Sundhedscafeerne har særlig relevans i udsatte boligområder, idet sundhed er socialt ulige fordelt i en by som Aarhus. Således har beboerne her i højere grad har en lav trivsel, høj forekomst af sygdom og mindre sund livsstil.

 

Sundhedscafeer og Fællesskabsagenter i fire boligområder

Det Boligsociale Fællessekretariat samarbejder direkte om Sundhedsindsatser i fire boligområder i Aarhus: Frydenlund, Herredsvang, Trigeparken og Vandtårnsområdet. Sundhedscafeer og Fællesskabsagenter i de fire boligområder er et samarbejde mellem boligorganisationer og Aarhus Kommune, hvor formålet er at øge folkesundheden og give flere sundhedstilbud til beboerne i de deltagende områder. Sundhedscafeerne i Trige og Herredsvang har været i gang siden januar 2011 og er fortsat som en del af områdernes igangværende helhedsplaner. Siden marts 2014 har der været sundhedscafeer i Frydenlund og Vandtårnsområdet.

Kontakt

Helle Dybdal Jensen

Helle Dybdal Jensen

Projektleder for Sundhedscafeerne og Mænds Mødesteder

40 19 61 23

Share This