VIADEM

Et tværgående boligsocialt arbejde for VIA studerende.

VIADEM

Kvalificering af kommende medarbejdere i udsatte boligområder

VIADEM er er partnerskabsprojektet mellem Det Boligsociale Fællessekretariat og VIA University College. Partnerskabet er organisatorisk forankret i Det Boligsociale Fællessekretariat og baggrunden er et gensidigt ønske om at kvalificere kommende medarbejdere i forhold til arbejdet i udsatte boligområder. Det overordnede mål med projektet er todelt: Bidrage til at øge trygheden i udsatte boligområder og styrke kommende professionsmedarbejderes viden, færdigheder og kompetencer inden for feltet.

Frivillige studerende

VIADEM består af frivillige studerende, som deltager i allerede etablerede boligsociale aktiviteter i udsatte boligområder og er med til at udvikle nye aktiviteter sammen med boligsociale medarbejdere, andre frivillige og beboere i området.

De studerende i VIADEM kan vælge mellem en række forskellige aktiviteter. Nogle aktiviteter foregår løbende f.eks. lektiecaféen. Andre aktiviteter er events i form af éngangsarrangementer som fester, stævner, konkrete ferieaktiviteter eller lignende. En aktivitet kan også være at arbejde med udviklingsprojekter f.eks. i form af udvikling af nye aktiviteter eller kortlægning og analyse af udfordringer og behov i området. Endelig kan de frivillige studerende engagere sig i organisatoriske og koordinerende funktioner. Rekruttering af frivillige studerende samt organisering og drift af de frivillige studerendes aktiviteter foretages nemlig også af frivillige studerende.
VIADEM adskiller sig fra mange andre frivilligaktiviteter ved at være et tværsektorielt projekt og ved at skabe kobling til de involverede uddannelser blandt andet gennem underviserrepræsentanter, faglig sparring og andre videns, færdigheds- og kompetencefremmende elementer.

Fra 2010 til 2015 inkluderede VIADEM alene studerende fra socialrådgiveruddannelsen og det var kun muligt at blive frivillig i Bispehaven. I 2015 er projektet udvidet til at inkludere boligområderne Viby Syd og Gellerup-Toveshøj samt studerende fra en række uddannelser i VIA University College, herunder lærerstuderende, sygeplejerskestuderende, ernæring og sundhedsstuderende samt pædagogstuderende.

Kontakt

Gorm Olesen

Gorm Olesen

Kommunikations- og netværkskonsulent

24 40 96 34

Mere info

Læs mere om VIADEM på
viadem.dk
facebook.com/teroritilpraksis

Share This