Dato/klokkeslæt
Date(s) — 09/06/2022
15:00 — 17:00

Loka­tion
Laden i Gellerup

Kate­go­ri


Kære sam­ar­bejds­part­ner
Du invi­te­res her­med til vores nytårs­kur i som­mer­var­men tors­dag d. 9. juni kl. 15–17.
Vi ser års­skif­tet som en god anled­ning til at sam­le vores man­ge sam­ar­bejds­part­ne­re. I år har vi flyt­tet fejrin­gen til juni, men det bety­der blot, at vi for­hå­ben­ligt kan nyde et par var­me sol­strå­ler, imens vi tak­ker for det gode sam­ar­bej­de og ønsker hin­an­den en god sommer.
På dagen vil råd­mand Chri­sti­an Bud­de kom­me og dele nog­le af sine tan­ker om sam­ar­bej­det med det boligso­ci­a­le, og vi vil fejre Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæ­le. Der­u­d­over vil der være bob­ler, let tapas og rig mulig­hed for at snak­ke med nye og gam­le samarbejdspartnere. 

 

Pro­gram
  • 15.00 Bob­ler eller andet køligt i glas­set og vel­komst v. Tho­mas Høj­mark Fegar, sekre­ta­ri­ats­le­der for Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat
  • 15.15 Tale v. Chri­sti­an Bud­de, råd­mand for Sund­hed og Omsorg, Aar­hus Kommune
  • 15.30 Fejring af Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæle
  • 15.45 Net­værk og let tapas

 

Hvor: Laden, Edwin Rahrs Vej 6B, 8220 Brabrand
Husk til­mel­ding her på siden.

 

De bed­ste hilsner
Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat
Tho­mas, Emi­lie, Edith, Albert, Hel­le og Julie

 

Du kan læse om, hvor­dan vi bru­ger og opbe­va­rer dine oplys­nin­ger her: https://fs-aarhus.dk/om-os/gdpr/

Til­mel­din­ger

Til­mel­din­ger er luk­ket til den­ne event.