Dato/klokkeslæt
Date(s) — 04/11/2021
8:15 — 17:30

Loka­tion
Aal­borg Øst

Kate­go­ri


 

Til­mel­ding til stu­di­e­tur for boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aarhus

 

Vi vil ger­ne invi­te­re dig på stu­di­e­tur til Aal­borg Øst. Pro­gram og nær­me­re del­tal­jer er sendt via mail.

Frist for til­mel­ding: Man­dag d. 11. okto­ber 2021 kl. 12.00. Plad­ser­ne gives efter først til møl­le. Du kan til­mel­de dig turen nederst på siden samt til­mel­de dig mid­dag om afte­nen på Glo­ben Flakket.

Stu­di­e­tu­ren er gra­tis. Mid­dag er egen­be­ta­ling på 235,- pr. per­son for en ret med et glas vin/øl/sodavand, vand og brød på bor­der­ne samt kaf­fe med sødt efter maden. 

Mid­dag er for dem, der har tid og lyst til at spi­se sam­men efter stu­di­e­tu­ren. Du bedes beta­le med det sam­me via Mobile­pay til: 9274GF

 

HUSK at skri­ve i kom­men­tar­fel­tet under til­mel­ding, hvil­ken ret du ger­ne vil have.

 

Menu:

- Bur­ger: Brio­che, hak­kebøf, bacon, ched­dar, syl­tet rød­løg, frisk tomat, ket­chup, bur­ger­dres­sing, agurk og salat. Ser­ve­res med pom­mes fri­tes samt hjem­mela­vet aioli. 

- Pas­ta med kyl­ling. Ser­ve­res med bacon, mand­ler i svampecre­me og parmesan. 

- Fisk og skal­dyrs­sa­lat: Rejer, kreb­s­e­ha­ler, let røget laks, ørredrogn, kryd­derur­ter, æble, radi­ser, hjer­tesa­lat, kryd­derur­tecre­me og sprø­de croutoner. 

- Vegansk fala­fel­sa­lat: Sprø­de fal­af­ler, rod­frugt­chips, per­sil­ledres­sing og sal­te­de riste­de mand­ler på salat af blan­det grønt, spids­kål og krydderurter. 

 

OBS: Hvis du både mel­der dig til stu­di­e­tur og mid­dag, så får du en bekræf­ti­gel­se på, at du har fået 2 pladser.

 

Vi glæ­der os til at se jer!

Dbh. Tho­mas, Emi­lie, Edith, Fre­de­rik, Hel­le og Julie

Du kan læse om, hvor­dan vi bru­ger og opbe­va­rer dine oplys­nin­ger her: https://fs-aarhus.dk/om-os/gdpr/

Til­mel­din­ger

Til­mel­din­ger er luk­ket til den­ne event.