Pres­seud­klip — Arti­kel fra Tråden:

Fæl­les­hu­se­ne i Fry­den­lund og Møllevang

Fry­den­lund og Møl­le­vang skal være et trygt og godt sted at bo for alle. Det skal være et sted, hvor voks­ne og børn tri­ves og har opti­ma­le udvik­lings­mu­lig­he­der. Det kan lyde ambi­tiøst, men det er måle­ne fæl­les­hu­se­ne i Møl­le­van­gen og Fry­den­lund hver ene­ste dag for­sø­ger at nå.

Læs artik­len her­un­der eller på Trå­dens hjem­mesi­de: