Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at står over­for at lan­ce­rer pro­jek­tet ”Mænds møde­ste­der for samvær og triv­sel”. I part­ner­skab med Forum for Mænds Sund­hed og de boligso­ci­a­le ind­sat­ser i Her­redsvang, Fry­den­lund, Tri­ge og Vandtårns­om­rå­det i Aar­hus skal der etableres…