Pres­seud­klip — Arti­kel fra Socialrådgiveren:

Ned­sat­te ydel­ser kræ­ver alter­na­ti­ve løsninger

12. janu­ar, 2017 | Medi­eom­ta­le, Vejl­by Vest

Bebo­er­rå­d­gi­ver Sol­veig Munk og hen­des bag­land bru­ger en stor del af deres tid på at hjæl­pe bebo­e­re, der er kom­met i klem­me efter ind­fø­rel­sen af de lave ydel­ser. De ska­ber loka­le småjobs og tæn­ker i alter­na­ti­ve mulig­he­der for at hen­vi­se til bil­li­ge­re boliger

Læs artik­len som PDF eller herunder:

<ifra­me style=“width: 100%; height: 500px;” src=“//issuu.com/socialrdg/docs/2017–01-socialraadgiveren/14” width=“300” height=“150” frameborder=“0” allowfullscreen=“allowfullscreen”></iframe>