Medi­e­klip — Indslag fra TV2 Østjylland:

Nye kon­tant­hjælps-reg­­ler får folk i Gel­lerup til jobtræning

Der er travlhed hos det boligso­ci­a­le sekre­ta­ri­at, som får mas­ser af hen­ven­del­ser fra kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re, der ønsker råd og vejledning.

Se indsla­get på TV2 Østjyl­lands hjem­mesi­de eller se det herunder:

<ifra­me src=“http://cdnapi.kaltura.com/p/2102081/sp/210208100/embedIframeJs/uiconf_id/34716281/partner_id/2102081?iframeembed=true&playerId=videoplayer-id‑2&entry_id=0_waffiemi&flashvars[streamerType]=auto” width=“640” height=“360” allow­fullscre­en webki­tal­low­fullscre­en mozAl­low­FullScre­en frameborder=“0”></iframe>