Medi­e­klip — Indslag fra TV2 Østjylland:

Nye kon­tant­hjælps-reg­­ler får folk i Gel­lerup til jobtræning

Der er travlhed hos det boligso­ci­a­le sekre­ta­ri­at, som får mas­ser af hen­ven­del­ser fra kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re, der ønsker råd og vejledning.

Se indsla­get på TV2 Østjyl­lands hjem­mesi­de eller se det herunder: