Nyhe­der

Ny bro­byg­ger er en gam­mel kending

Ny bro­byg­ger er en gam­mel kending

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har ansat Hel­le Dyb­dal i den nye funk­tion som bro­byg­ger. Hel­le skal hjæl­pe de bebo­e­re, der skal flyt­te til et…