Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats nytårs­kur blev i år afholdt i juni — og det blev den bestemt ikke dår­li­ge­re af.

Vi kun­ne ende­lig igen afhol­de vores nytårs­kur for alle, der på for­skel­lig vis gør en for­skel for det boligso­ci­a­le Aarhus.

Tusind tak til råd­mand for Sund­hed og Omsorg Chri­sti­an Bud­de for at sæt­te spot på, hvor vig­tigt det er, at vi ska­ber fæl­les løs­nin­ger og fæl­les­ska­ber for alle.
TAK til alle besø­gen­de, som var med til at gøre nytårs­ku­ren til en suc­ces — og ikke mindst fejre besty­rel­sen i Bydels­mødre 8220, der vandt Årets Boligso­ci­a­le Ildsjælepris.