Har du lyst til at være en cen­tral per­son i arbej­det med at styr­ke og under­støt­te bebo­er­nes triv­sel, tryg­hed og livskva­li­tet i Viby Syd som boligso­ci­al vice­vært? Så har hel­heds­pla­nen en spæn­den­de stil­ling til dig med opstart sna­rest muligt. Vores dyg­ti­ge boligsociale…