Som­mer­fest for boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aarhus

Som­mer­fest for boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aarhus

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at invi­te­rer til som­mer­fest og hyg­ge for alle boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aar­hus fre­dag den 1. juni. Vi hol­der det i Møl­le­van­gen, hvor der er rig lej­lig­hed for at star­te afte­nen ud med som­mer­spil og...