Nytårs­kur 2022 (i juni)

Nytårs­kur 2022 (i juni)

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats nytårs­kur blev i år afholdt i juni — og det blev den bestemt ikke dår­li­ge­re af. Vi kun­ne ende­lig igen afhol­de vores nytårs­kur for alle, der på for­skel­lig vis gør en for­skel for det boligso­ci­a­le Aarhus....