GDPR

Om vores ind­sam­ling af data

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at er data­ansvar­lig for behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger i for­bin­del­se med dit besøg på vores hjemmeside.

 

Her­un­der kan du få adgang til vores oplysningsmeddelelser

 

Oplys­nings­pligt — Hjemmeside

Oplys­nings­pligt — Nyhedsbreve

Oplys­nings­pligt — Rekruttering

Oplys­nings­pligt — Bydels­gu­i­de Aarhus