Fæl­les­se­kre­ta­ri­a­tets års­rap­port 2013 kan nu down­lo­a­des her på siden. I års­rap­por­ten kan du blandt andet få en sta­tus på vores bydæk­ken­de pro­jek­ter, læse om Aar­hus-net­vær­kets akti­vi­te­ter og få ind­blik i, hvor pile­ne peger hen i 2014.

Du kan også få års­rap­por­ten til­sendt som trykt publi­ka­tion, hvis du hen­ven­der dig til os på sekre­ta­ri­a­tet. Tlf. 8734 0002 eller

Se års­rap­por­ten her eller læs/download den som PDF: