Pres­seud­klip — Arti­kel fra Aar­hus Stifttidende:

Bolig­for­e­ning hjalp Heewad i job igen

Byg Op, kal­der Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at pro­jek­tet, der sik­rer job og lære­plad­ser til unge i de alme­ne bolig­om­rå­der. Heewad Dawar fik et job og der­med blev vej­en banet til en læreplads.

Læs artik­len på Aar­hus Stift­ti­den­des hjem­mesi­de eller herunder: