Pres­seud­klip — Indslag fra TV2 Østjylland

Bolig­for­e­ning: Nye reg­ler sen­der fami­li­er på gaden

Snart træ­der de ændre­de kon­tant­hjælps­reg­ler i kraft, og det kan få stor betyd­ning for man­ge familier.

Se indsla­get her­un­der eller læs artik­len og se indsla­get på TV2 Østjyl­lands hjem­mesi­de:

Er du inter­es­se­ret kan du se pje­cen om hjælp til kon­tant­hjælpslof­tet, som er den, som blo­kam­bas­sa­dø­rer­ne deler ud. Den fin­des både på dansk, ara­bi­sk og somalisk.