Den­ne bog hand­ler om fæl­les­skab. Fæl­les­skab i ti aar­hu­si­an­ske alme­ne bolig­om­rå­der. Bolig­for­e­nin­ger­ne i Aar­hus har gen­nem de sid­ste 100 år arbej­det for at sik­re gode og vel­fun­ge­ren­de boli­ger til alle grup­per i sam­fun­det. Men at bo godt hand­ler ikke kun om sel­ve boli­gen. Til et vel­fun­ge­ren­de bolig­om­rå­de hører også et vel­fun­ge­ren­de fæl­les­skab, hvor man kom­mer hin­an­den ved. Det, og meget mere behand­les i den­ne bog.

Hvis du er inter­es­se­ret, kan bogen down­lo­a­des gra­tis her, eller du kan læse den herunder: