Siden de alme­ne boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner i Aar­hus i 2007 gik sam­men om at etab­le­re Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har vi holdt til på Sara­lyst Allé 55 i Højb­jerg. Der­for er det også med lige dele vemod og spæn­ding, at vi ser frem at flyt­te i Pak­hu­se­ne på Aar­hus Ø, hvor vi fort­sat skal dele loka­ler med BL — Dan­marks Alme­ne Boli­ger og Boligso­ci­al­net.

Vi ser frem til at invi­te­rer jer inden­for i de nye faci­li­te­ter fra juni, hvor vi fore­ta­ger flytningen.

Pak­hu­se­ne har delt en mun­ter video på Face­book om vores snar­li­ge ind­flyt­ning. Den kan I se herunder:

https://www.facebook.com/pakhusene/videos/838632646583101/