Pres­seud­klip — Arti­kel fra Århus Omegns Beboerblad:

Fyldt til åben hus i NØGLEN

26. august, 2017 | Elsted­høj, Medi­eom­ta­le

Lør­dag d. 26 august var der ind­vi­el­se af NØG­LENs nye loka­ler, Elsted­høj 35 og da solen var frem­me, var det mest af alt de dej­li­ge uden­dørs are­a­ler, der sum­me­de af de man­ge besø­gen­de. Der var dæk­ket op rundt om i haven, på ter­ras­sen og inden­for i de lyse og ind­by­den­de loka­ler og bor­de­ne bug­ne­de af kager, kaf­fe og kol­de drik­ke. I NØGLEN er det ikke til­ladt at nyde alko­hol og man er hel­ler ikke vel­kom­men, hvis man er beru­set. Og der skal hel­ler ikke alko­hol til at feste, det var tyde­ligt den dag i NØGLEN. Råd­mand Kri­sti­an Würtz kom for­bi og stod for den offi­ci­el­le åbning af de nye loka­ler og Elsted­højs nye lege­plad­ser. Han hyl­de­de de fri­vil­li­ge og ildsjæ­le­ne, der er med­vir­ken­de til at ska­be gode ram­mer i byens bolig­om­rå­der og i sær­de­les­hed i Elsted­høj. Mens bør­ne­ne lege­de, gik snak­ken lystigt rundt omkring i alle hyg­ge­kro­ge­ne og der blev tændt op for de sto­re gril­ler. Lang­somt bred­te der sig en liflig duft af riste­de pølser.

Se artik­len i beboerbladet.