Pres­seud­klip — Arti­kel fra Århus Ons­dag Syd:

Hel­heds­pla­nen er kom­met godt fra start

3. august, 2016 | Medi­eom­ta­le, Viby Syd

De boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re er ble­vet taget godt imod blandt bebo­er­ne i Kjær­slund, Søn­der­van­gen og Rosen­høj, der begyn­der at kun­ne mær­ke den nye hel­heds­plan for området.

Læs artik­len på Århus Stift­ti­den­des hjem­mesi­de eller herunder: