Rap­por­ten er udar­bej­det af pro­jekt Sund­heds­caféer­ne, som er et pro­jekt under Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og bolig­for­e­nin­ger­ne i Aarhus.

Rap­por­ten kan down­lo­a­des her eller læses herunder: