Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at invi­te­rer til julefrokost

Fre­dag den 15. decem­ber kl. 18.00 invi­te­rer Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at alle boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aar­hus til jule­frokost. Afte­nen byder på dej­lig mad, spæn­den­de sel­skab og for­hå­bent­lig også et par gode indslag fra boligso­ci­a­le medarbejdere.

 

Prak­tisk

Tids­punkt: Fre­dag 15/12 kl. 18.00

Sted: Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at, Sara­lyst Allé 55, 8270 Højbjerg

Pris: 200 kr. som inklu­de­rer mad og snaps — reste­ren­de drik­ke­va­rer skal man selv medbringe

Til­mel­ding: Er bin­den­de og sker nederst her på siden eller via den­ne til­mel­dings­i­de.

SU: Sna­rest muligt og sene­st 7. decem­ber. Fak­tu­ra for arran­ge­men­tet vil bli­ve sendt ud efter sid­ste tilmelding.

Spørgs­mål: Kan ret­tes til: Gorm Ole­sen —  — 24 40 96 34

 

Til­mel­ding

Til­mel­din­gen er nu lukket.