Pro­jekt Fri­tidsjob i Viby Syd arbej­der for, at fle­re 13-20-årige fra udsat­te bolig­om­rå­der i Viby Syd fin­der og fast­hol­der et fri­tidsjob. Rap­por­ten omfat­ter en midt­vejs­sta­tus på pro­jekt­be­skri­vel­sens suc­ceskri­te­ri­er og sæt­ter fokus på de unges per­spek­ti­ver på fri­tidsjob­bets betydning.

Midt­vej­se­va­lu­e­rin­gen af Pro­jekt Fri­tidsjob kan down­lo­a­des som PDF eller læses herunder: