Sty­re­grup­pen

Boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne i Aar­hus har ned­sat sty­re­grup­pen, der er ansvar­lig for ledel­sen af Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat.

Sty­re­grup­pen består af: