Som­mer­fest for boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aarhus

sommerfest

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at invi­te­rer til som­mer­fest og hyg­ge for alle boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aar­hus fre­dag den 1. juni. Vi hol­der det i Møl­le­van­gen, hvor der er rig lej­lig­hed for at star­te afte­nen ud med som­mer­spil og vol­ley­ball. Der­ef­ter hjæl­per vi hin­an­den med at lave sala­ter og til­be­hør. Til mid­da­gen bli­ver der så mulig­hed for at gril­le sit eget kød.

Det er kne­bent med plads inden­for, så vi håber på det gode vejr, så det ikke bli­ver alt for tæt. Tag ger­ne tøj med, så du kan sid­de ude om afte­nen. (Vi har en back up plan, hvis vej­ret viser sig fra sin vær­ste side…)

Prak­tisk

Sted
Fæl­les­hu­set i Møl­le­van­gen, Peter Fabers Vej 17, Aar­hus V

Med­bring
Eget kød, drik­ke­va­rer og varmt tøj

Hvem er det for?
Som­mer­fe­sten er for boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aarhus

Pris
Gratis

Til­mel­ding
Sker via neden­stå­en­de for­mu­lar sene­st den 28. maj

 

Til­mel­ding

Færdigheder

Indsendt den

31. maj 2018