I marts 2014 drog med­ar­bej­de­re fra Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at til Mal­mø med det for­mål at inspi­re­re del­ta­ger­ne med ide­er til deres eget arbej­de, samt at give dem et gene­relt fag­ligt udbytte.

Rap­por­ten kan down­lo­a­des her eller læses herunder: