Man­ge udsat­te bolig­om­rå­der slås med et dår­ligt omdøm­me. Den­ne rap­port tager tem­pe­ra­tu­ren på omta­len af tre bolig­om­rå­der i Aar­hus og giver et bud på, hvor­dan gode histo­ri­er bed­re kan for­mid­les til et områ­des bebo­e­re – men også videre­for­mid­les til det omkring­lig­gen­de sam­fund. Rap­por­ten giver såle­des et spæn­de­ne ind­blik i medi­er­nes frem­stil­ling af bolig­om­rå­der­ne: Gel­lerup, Toves­høj og Trigeparken.

Hvis du har lyst til at læse rap­por­ten, kan den down­lo­a­des her eller læses herunder: