18.–20. sep­tem­ber 2012 var en grup­pe boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re og ansat­te i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at på stu­di­e­tur i Lon­don. I rap­por­ten kan du læse om vores ople­vel­ser i Lon­don, og hvad vi tæn­ker, at vi med for­del kan tage med hjem til Aarhus.

Rap­por­ten kan down­lo­a­des som PDF eller læses herunder: