Pres­seud­klip — Arti­kel fra Kri­ste­ligt Dagblad:

Tid­li­ge­re kri­mi­nel­le er dår­li­ge rollemodeller

21. decem­ber, 2017 | Her­redsvang, Medi­eom­ta­le

Fle­re kom­mu­ner har ansat tid­li­ge­re kri­mi­nel­le, der skal lede kri­mi­na­li­tet­stru­e­de unge på ret­te vej. Men ny rap­port fra­rå­der bru­gen af eks­kri­mi­nel­le i det kri­mi­na­li­tets­fore­byg­gen­de arbej­de. De tid­li­ge­re kri­mi­nel­le kan være svæ­re at sty­re og i vær­ste fald skub­be unge i ret­ning af en kri­mi­nel løbebane.

Læs artik­len på Kri­ste­ligt Dag­blads hjem­mesi­de, se den som PDF eller læs den herunder.

Se den omtal­te rap­port fra CFBU Rol­lemo­del­ler i udsat­te bolig­om­rå­der.

<ifra­me src=“https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkristeligt%2Fvideos%2F10154911624661050%2F&width=720&show_text=true&appId=390489387808630&height=787” width=“720” height=“787” style=“border:none;overflow:hidden” scrolling=“no” frameborder=“0” allowTransparency=“true” allowFullScreen=“true”></iframe>