Pres­seud­klip — Arti­kel fra JP Aarhus:

Unge i udsat bolig­om­rå­de lærer at tage ansvar, og loka­le får købt ind

Ind­køb, opryd­ning og pedel­ar­bej­de – et pro­jekt i Fry­den­lund i Aar­hus V har skabt fri­tidsjob til unge i det soci­alt udsat­te bolig­om­rå­de. Nu er der søgt om at udvi­de projektet.

Læs artik­len og se inter­view med Kofi Ismail på JP Aar­hus’ hjem­mesi­de eller læs artik­len herunder: