Ny udvik­lings­kon­su­lent hos Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat

Ny udvik­lings­kon­su­lent hos Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har ansat Emi­lie Lyk­ke som udvik­lings­kon­su­lent. Emi­lie er p.t. ansat hos Fæl­les­se­kre­ta­ri­a­tet som ana­ly­se­kon­su­lent i et bar­selsvi­ka­ri­at og vil løbe­ne over­gå til sin nye funk­tion. Emi­lie har en...