Fra d. 15. — 18. sep­tem­ber 2009 tog 26 boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re fra Aar­hus på stu­di­e­tur til Oslo. I den­ne rap­port kan du læse om nogen af de erfa­rin­ger, som vi gjor­de os på turen.

Rap­por­ten kan down­lo­a­des her eller læses herunder: