Da Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at nu har eksi­ste­ret i knapt halv­de­len af den før­ste bevil­lings­pe­ri­o­de 2007-12, er det pas­sen­de at fore­ta­ge en halvvejs-status. Hvil­ke resul­ta­ter har FS opnå­et, og hvil­ke opga­ver vil der være fokus på i den næste periode?

Det­te og meget mere, kan du læse om i sta­tus­rap­por­ten som kan down­lo­a­des her, eller læses herunder: