Nytårs­kur 2022 (i juni)

Nytårs­kur 2022 (i juni)

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats nytårs­kur blev i år afholdt i juni — og det blev den bestemt ikke dår­li­ge­re af. Vi kun­ne ende­lig igen afhol­de vores nytårs­kur for alle, der på for­skel­lig vis gør en for­skel for det boligso­ci­a­le Aarhus....
Kæm­pe ind­sats for cor­o­na­test i boligområder

Kæm­pe ind­sats for cor­o­na­test i boligområder

Nyhed fra Fag­bla­det Boli­gen af Sig­ne Schlichtkrull: Boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aar­hus hjæl­per mobi­le test­cen­tre og får bebo­e­re til at teste for corona. Siden star­ten af august har de boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i syv udsat­te bolig­om­rå­der i...