Video-jule­hil­­sen fra alle os til alle jer

19. decem­ber 2016 | Inter­es­se­va­re­ta­gel­se

Vi vil ger­ne ønske glæ­de­lig jul og godt nytår. Især vil vi ger­ne sige tak for sam­ar­bej­det gen­nem 2016.
Vi håber også at kun­ne sige godt nytår per­son­ligt, da alle er meget vel­kom­men til at del­ta­ge i vores nytårs­kur den 5. janu­ar.

Før du går på jule­fe­rie, kan du se vores to video-jule­hils­ner herunder.

De bed­ste ønsker om en glæ­de­lig jul fra Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat.