Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl støt­ter unges integration

Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl støt­ter loka­le unge

Abdi-Rah­man Mahm­ud Iid­le er vin­de­ren af pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl. Han bli­ver hædret for sit sto­re loka­le enga­ge­ment i Fry­den­lund. Iid­le vin­der pri­sen for sit ini­ti­a­tiv og dri­ve i for­e­nin­gen Leg og Lær, hvor han er tov­hol­der for...