Invi­ta­tion til nytårskur

Invi­ta­tion til nytårskur

Kære sam­ar­bejds­part­ner Du invi­te­res her­med til nytårs­kur på Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at tors­dag den 4. janu­ar kl. 15.00. Vi ser års­skif­tet som en god anled­ning til at sam­le alle vores gode sam­ar­bejds­part­ne­re. Vi vil ser­ve­re...
Års­skrift 2016

Års­skrift 2016

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2016, hvor vi både ser bag­ud men især fremad mod 2017. Års­skrif­tet kan læse her som PDF eller...
Invi­ta­tion til nytårskur

Invi­ta­tion til nytårskur

Invi­ta­tion til nytårs­kur Kære sam­ar­bejds­part­ner Du invi­te­res her­med til nytårs­kur på Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at tors­dag den 5. janu­ar kl. 15.00. Vi ser års­skif­tet som en god anled­ning til at sam­le alle vores gode...
Video-jule­hil­sen fra alle os til alle jer

Video-jule­hil­sen fra alle os til alle jer

Vi vil ger­ne ønske glæ­de­lig jul og godt nytår. Især vil vi ger­ne sige tak for sam­ar­bej­det gen­nem 2016. Vi håber også at kun­ne sige godt nytår per­son­ligt, da alle er meget vel­kom­men til at del­ta­ge i vores nytårs­kur den 5. janu­ar. Før du går på...
Vel­kom­men til vores nye hjemmeside

Vel­kom­men til vores nye hjemmeside

Vi er stol­te og gla­de for at kun­ne præ­sen­te­re vores nye hjem­mesi­de. Vi har arbej­det på den læn­ge, og det er dej­ligt ende­lig at kun­ne slip den løs på inter­net­tet. Vi håber, den både vil give et ind­blik i Det Boligso­ci­a­le...