Iværksætterunge

Iværksætterunge er et projekt, som otte skoler i Aarhus, Ung i Aarhus Syd og seks boligsociale helhedsplaner skal arbejde sammen om i perioden fra 2017 – 2020. Målet er at give elever i 7.-9. Klasse iværksætterkompetencer og –erfaringer og at give dem et sted, hvor de kan omsætte teori til praksis. På den måde er de med til at skabe en iværksætterkultur i udsatte boligområder i Aarhus. Det Boligsociale Fællessekretariat og Fonden for Entreprenørskab står bag projektet i samarbejde med Aarhus Kommune. Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Projektets formål er at styrke innovation, entreprenørskab og iværksætterkultur i udsatte boligområder i Aarhus, samt at skabe rammerne for, at projektet kan udbredes til udsatte boligområder i resten af landet. Projektet understøtter unge i at bryde social og strukturel arv og blive livsduelige, økonomiske og sociale aktiver i deres boligområder og i det danske samfund. Baseret på forståelsen af entreprenørielle kompetencer fra Undervisningsministeriet(LINK), skal de unge udvikle entreprenørielle kompetencer gennem såvel undervisning på deres skoler som gennem konkrete iværksætterhandlinger i deres lokalområder.

Dette sker gennem

  • Udvikling og gennemførelse af et 2-årigt valgfag med fokus på iværksætteri i folkeskolens ældste klasser
  • At 200 unge fra udsatte boligområder i Aarhus gennemfører valgfaget, og udvikler entreprenørielle kompetencer og erfaringer, som kan anvendes i både uddannelses- og arbejdsliv
  • En række entreprenørielle projekter i de udsatte boligområder, hvor de unge er medansvarlige og træder ind i rollen som igangsættere og iværksættere
  • Udvikling af undervisningsmateriale og årsplaner, som gøres frit tilgængelige
  • Udvikling af en ”best practice”-model, så projektet efterfølgende kan kopieres og implementeres i skoler og udsatte boligområder i hele landet

 

Som ansvarlig for projektet som rammeprojekt og for ansøgningen står Det Boligsociale Fællessekretariat og Fonden for Entreprenørskab. Det Boligsociale Fællessekretariat har ansvar for koordinering og samarbejde mellem skoler og boligområder, løbende monitorering af lokale aktiviteter og koordinering af møderne i projektets lokale arbejdsgrupper og videndelingsfora. Fonden for entreprenørskab har den overordnede projektledelse med ansvar for udarbejdelse af undervisningsmateriale og gennemførelse af efteruddannelsen af lærerne.

Deltagende boligområder og folkeskoler

Der er indgået aftale med seks boligområder i Aarhus og otte tilhørende lokale folkeskoler, som deltager i projektet.

Kontakt

Esben Hansen

Esben Hansen

Udviklingskonsulent

31 14 35 60

Share This